Xin chào Quý vị và các bạn...! Mình là Nguyễn Thế Hùng 26 tuổi là SV khoa lý luận--sáng tác-- chỉ huy HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VN hiện tại Hùng đang giảng dậy môn piano nói riêng và các môn kiến...