A a a, lại gặp trong aria này chút gì đó của mình. Hehe, tưởng chỉ có “quý ông” Tuốcghênhev là từng “bới móc” mình có thói quen của một bà gái già lẩn thẩn với những chuyến dạo chơi đêm, Beethoven,...