Bắt đầu với nhạc cổ điển nên nghe nhưng tác phẩm quen thuộc ,dễ nghe,chẳng hạn như ánh trăng, bốn mùa, những tác phẩm đó là những tác phẩm kinh điển.Không nên nghe nhưng tác phẩm hòa tấu,vì thực ra...