Bạn tập kỹ từng tay một, khi nào chạy tốt lại chuyển sang tay kia. Cứ tập từ từ rồi mới nâng dần tốc độ lên, như vậy sẽ không bị loạn ngón :D