mình đã từng học organ được hơn 3 năm... rồi sau đó mình bỏ gần 4 năm... bây giờ mình muốn tìm chỗ học piano ở hcm... bạn nào có thể chỉ giúp mình chỗ nào không. giá cả bình dân chút nhé~ vì mình là...