mình muốn học violin và đang tìm thầy dạy
đã add nick yahoo, hy vọng nhận dc sự giúp đỡ. Thanks