chào các bạn,lúc trước chị mình dạy đàn mà bjo ss đi lên TP rồi.Nên mún tìm chỗ học mới ấy. có bạn nào bik ở cần thơ có chỗ nào dạy piano.
thanks