Cần tìm nữ giáo viên piano cổ điển dạy kèm bé gái 11 tuổi, đã học piano 5 năm.

Yêu cầu: Tốt nghiệp trung cấp nhạc viện trở lên, hoặc đang là sinh viên. Bắt buộc phải có gấy tờ bản gốc chứng minh ở...