Đoạn đầu nó không phải là nhẹ đâu ạ, em thấy tác giả để cường độ Forte và nhiều chỗ cần chơi miết.
http://www.youtube.com/watch?v=LiBld43SbB4
Em thích em nhỏ này :)