Học nhạc, nhất là Piano là khổ luyện.
Nếu trung bình 1 ngày bạn đánh từ 1 đến 1,5 tiếng cộng với học thêm về nhạc lý thì chỉ sau 2 năm mới bắt đầu có 1 chút thành quả.
Nếu ko làm đc như vậy thì cái...