Cám ơn bạn.bài viết rất hay và độc đáo.Chopin quá tuyệt vời. mình biết đến ông nhờ bài dạ khúc do châu kiệt luân hát