Cai day la John Cage chu
Nghe mozart mà liên tục như thế chắc cái computer của mình nó khét lun :D

hic lâu lắm mới có dịp vào trang web , bỗng nhiên thấy có dòng chữ :"Rất hâm mộ Robe007" là sao...