Sau nhiều năm sưu tầm, chohu hiện có các bản nhạc sau (dạng mp3):
- Nguyễn Thiếu Hoa : Khúc hồi tưởng (cello + piano)
- Hoàng Dương: Hát ru
- Phú Quang :Khát vọng, Câu chuyện truyền thuyết, Niềm...