Mọi người cho em hỏi tí nhé, để xác định cadence thì phải xác định interval có phải ko ạ, nếu bản nhạc có đủ cả 4 giọng bass, alto, tenor, soprano hay 3 giọng thôi thì có thể xác định interval được,...