Trên bìa đĩa của mình có ghi

Salzburg Symphony No.1 in D major KV 136

Vậy KV có nghĩa là gì