Mọi người có thể tìm hộ em tài liệu nói về cách pizz bằng tay trái trên đàn violon được không ạ?
Có cái link đây mọi người xem thử:
http://www.youtube.com/watch?v=cvstMjDkUqQ
ở phút thứ 2:50 có...