Lý thuyết này thật ra không phức tạp, chỉ là một phương pháp khác ( trong số cả tỉ tỉ phương pháp ) để phân tích một tác phẩm âm nhạc.

Lý thuyết này chú trọng vào giai điệu ( leading voice ) và sự...