Trong buổi SUBCRIPTION CONCERT Vol.50, mình có được nghe tác phẩm " Bạch Đằng Giang" của Trần Mạnh Hùng. Bây h muốn nghe lại mà không biết kiếm đâu nhỉ?Ai có thể giúp mình với :(:(:(:(