Nội quy riêng của nhóm box Chợ trời

Ngoài việc tuân thủ nội quy chung của diễn đàn, thành viên khi gửi bài trong nhóm box này cần tuân thủ các quy định sau:

1. Mỗi cửa hàng nhạc cụ, showroom,...