Một số lưu ý khi gửi bài viết ở box PHÒNG CỦA BÉ và việc xử lý vi phạm.

1. Trước khi đặt câu hỏi, các thành viên cần xem danh sách các câu hỏi đã được đặt ra trước đó trong topic Các câu hỏi...