Giáo viên tốt nghiệp Học viện âm nhạc quốc gia nhận dạy piano mọi lứa tuổi,trình độ.
Nhận dạy piano cổ điển,piano nhạc nhẹ,đệm hát ca khúc.
Học viên có thể học tại nhà mình, hoặc học tại nhà giáo...