Bài này được sáng tác vào mùa hè năm 1959. Trình tấu ra mắt lần đầu tiên vào ngày 4 tháng 10 với tiếng cello của Mstislav Rostropovich cùng dàn Leningrad State Philharmonic Orchestra do Yevgeny...