Lần đầu tiên ... ?
eo, cái Title câu kéo kinh, làm mình hí hửng mò vào :">:">:">

Lần đầu tiên các anh chị em nghe nhạc cổ điển là khi nào :) ? Trường hợp nào dẫn lối đưa đường cho các anh chị em...