Nguyễn Thị Minh Châu
http://vnmusic.com.vn/images/CMthang8.jpg
Nhạc sĩ Doãn Nho tự coi mình là người đi từ thực hành đến lí luận, khi viết giao hưởng thơ số 1 là lúc ông chưa có lí luận và hoàn...