Hoan hô anh bạn Jewish Vn tuổi trẻ tài cao , bài viết phân tích rất sâu sắc , bộc lộ một trữ lượng kiến thức âm nhạc không thể xem thường , nếu cho tôi viết về cùng đề tài này chắc chỉ viết nổi 1/...