Bài viết đoạt giải nhất hơi bị dài cộng với việc đưa nhiều chi tiết ngoài lề vào và giọng văn rề rề nên đọc thấy chán và buồn ngủ!