4,50k/cd đơn cái này là 4500 VNĐ một đĩa đơn à, vậy em mua liền :D