Đây giao hưởng của Clementi.
Mới chỉ nghe giới thiệu, mai mốt mới down cái này nghe thử.. :D

http://1.bp.blogspot.com/_Viswb2DBCzY/S9dBPAnHmSI/AAAAAAAACvQ/LmwTliZZt9o/s1600/front.jpg

Muzio...