Bạn về viết một cái đơn khác rồi gửi lại lên đây nhé! Đơn này chưa hợp lệ :P

Theo nội dung đơn thư của bạn thì bạn phải gửi Ban biên tập nhaccodien.info (những người phụ trách bài vở cho TRANG...