chào mọi người, henry mới tham gia forum thôi, nhưng cũng xin đăng ký offline nhé, không biết có điều kiện gì, hoặc cần chuẩn bị gì không, mọi người nhắn lại nhé. Thanks