- Bạn bị tone-deaf (mù nhạc), nhưng tôi xin loại bỏ lí do này vì như đã nói ở trên, ai cũng có khả năng cảm thụ âm nhạc ở mức độ nào đó


Tone-deafness là chứng điếc âm, nghĩa là không có khả năng...