Nhận dạy piano căn bản. Đang trong thời gian nghỉ hè nên mình muốn nhận dạy piano cho những ai có nhu cầu. Thời gian linh hoạt. Mình đang học piano trung cấp 11 năm tại Nhạc Viện. Mình học tới năm...