Tôi không biết những violin sonata của Brahms có nổi tiếng không, nhưng hôm nay tôi muốn được dài dòng về chúng. Tôi cũng không ấn tượng lắm với tiếng đàn của Perlman và Ashkenazy, nhưng tôi xin giới...