Hơ, chauduyphanvu ơi, không phải đâu, avatar con chinchilla của anh up cũng gần đây lắm, mà nó to đùng thế này rồi còn gì ? :)