Để miêu tả ngắn gọn về sức mạnh đội bảo kê, mượn tạm ý chị DTH
"Sau phút giây
êm đềm trên ghế đá
Bão Xangsane
Cuốn trụi lá hàng cây..."
kekekke