Admin thấy mấy dòng này có hài hước không? Nếu có thì giữ lại, còn thấy nó nghiêm túc thì xóa đi giùm tôi, kẻo nó không phù hợp với tiêu chí của tạp chí, nhé!
Cảm ơn Admin!

Chào bạn Ran!
Thấy...