Phác hoạ chân dung các thành viên Vương quốc Nhạc Cổ Điển.

Câu chuyện tình yêu
(kiki cũng bắt trước YIH mượn tứ thơ của người khác, he he...)

Mèo Ngoan hỏi cách nào
Mà trốn được bảo kê...