*

Toc... toc... toc...
Có ai trong nhà đó hôn, làm ơn ra nhận hoa do cô Na9 đặt tặng cô meongoan.
Vì hàng đặt không rõ ràng, tiệm Hoàng Gia buộc lòng phải giao luôn 3 chậu hoa màu tím khác...