cái đó tùy thuộc vào dung lượng của file pic mà

>>> Muốn to thì ảnh càng đơn giản thôi ( không có tốn KB nhiều :D )