À, mình để đâu cái đĩa Totentanz của Toocky rồi, Toocky up lại được không? À Toocky nói qua về motif dies irae được không?