Để mình xé tem cái nào.:D

Mình thuộc loại "gà"~:>, mới xem được có 2 lần. Lần đầu chính là... hè năm ngoái. Hồi đó Toyota tổ chức ở Đà Nẵng hát toàn nhạc phim do Mĩ Linh thể hiện. Do vừa bận thi...