http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/19/Donizetti_in_colore.jpg/200px-Donizetti_in_colore.jpg
Gaetano Donizetti là một trong những tác giả opera vĩ đại nhất. Tác phẩm thành công...