Cho Toocky thêm vài lời nhé: Hiện tại nếu có bạn nào đã + sắp tốt nghiệp chuyên ngành âm nhạc, muốn theo học mô hình El Systema (Master) tại Mỹ, chi phí học hoàn toàn miễn phí, thì liên hệ với Toocky...