3 tuần rồi mà không có ai trả lời, thôi để mình giải thích đôi chút cho mối quan tâm của bạn. Cách hát của bạn không thuộc thanh nhạc cổ điển, vì vậy các kĩ thuật biểu diễn rất khác. Chắc trong diễn...