nghe giai điệu có vẻ như Cachiusa, một bài hát Nga trong thời chiến tranh thế giới 2. Nói chung không là nhạc cổ điển