hix hix , ở VN mở mắt ra đã thấy cả 1 dòng thác lũ "nhạc thị trường" chảy ào ào thế kia thì làm ri` mà nhìu ng` nge T_T .

Thêm cái là hình như ng` VN có 1 cái gọi là "a dua" ( hoặc dân dã bình dị...