Bà con làm ơn cho biết vĩ cầm có mấy dây ạ? Trong số nhạc cụ cổ truyền Việt Nam có đàn nhị, đàn này có gì giống với vĩ cầm mà đôi khi tôi thấy người ta trào lộng gọi vĩ cầm là "nhị Tây"

Botay.com...