Để nghe và yêu được nhạc cổ điển

Chỉ có một cách duy nhất để thưởng thức được nhạc cổ điển, đó là thường xuyên lắng nghe, bởi cái đẹp và ý nghĩa thật sự của nhạc cổ điển chỉ có thể tìm thấy ở...