Trước hết các pro hãy xem đoạn video sau:
http://www.youtube.com/watch?v=IjEsUTdaZM4
Nhờ các pro cho xin list các bài hát đã được biểu diễn trong đoạn video trên. Xin chân thành cảm ơn
Sherd