Chào cô Mme Ngô

Hôm nay được tin cô sắp rời khỏi vườn hoa Hoàng Gia nên cháu vội vàng vào để huyên thuyên một vài điều bất chợt nghĩ, dù cái tên "Hoàng Gia" sang quá làm cháu sợ...

Cháu cũng...